Intervaly výměny oleje jsou stále určeny empiricky a výměna oleje se uskutečňuje bez ohledu na skutečnou kvalitu maziva. To způsobuje zbytečné náklady. Pokud je výměna oleje příliš brzy, je vyřazeno kvalitní mazivo. Pokud se provede výměna oleje příliš pozdě, může dojít k poškození stroje.

Je ideální, aby se výměna oleje stala závislá na jeho stavu. Nejlepší je laboratorní analýza správně extrahovaného vzorku oleje. Před a během provozu lze lokálně najít na stroji příznaky kontaminace. Analýza je nabízena pro různá zařízení a druhy oleje.

 

 

ANALYZÁTORY

   

 

KLEENOIL ICC – Identification Contamination Control                                                           

 

KLEENOIL ICC je určen pro monitorování klíčových parametrů, které mohou vyvolat zásadní změny v kapalině. Jsou to mimo jiné:

-          Kontaminace s vodou a / nebo pevnými látkami všeho druhu

-          Kontaminace vzniklá smícháním s jinými oleji

-          Významné změny v obsahu přísady

-          Značné změny viskozity a / nebo stárnutí oleje

Pro snímání hodnot slouží kapacitní snímač pro měření kvality oleje, který se používá pro porovnání s uloženou kalibrací v KLEENOIL ICC. Měření změny olejového dielektrika slouží jako vyhodnocení skutečné nebo zbývající kvality oleje nebo znečištění a zobrazuje výsledek. Většina hodnot olejových náplní jsou vzájemně závislé a to platí i pro případné změny. Proto KLEENOIL ICC byl navržen tak, aby s jeho měřením bylo možné provádět analýzu pro stanovení a sledování celkové kondice oleje. Jednotlivé hodnoty nejsou k dispozici.

   

 

KLEENOIL TriboCheck                                                                                                                     

Přístroj KLEENOIL TriboCheck je zařízení pro testování a analýzy oleje, který umožňuje rychlou kontrolu stavu oleje. Při analýze se měří stupeň změn dielektrických vlastností oleje.Pomocí přístroje KLEENOIL TriboCheck se měří a automaticky vyhodnocují všechny změny, ke kterým dochází v důsledku všeobecné kontaminace oleje, změny viskozity, změny v chemickém složení, v důsledku oxidace a stárnutí oleje. Na displeji se pak ukáže procentuální hodnota souhrnu celkové změny. Pro výsledek je rozhodující zobrazení sloupcovým diagramem, které ukáže, zda a nakolik je olej ještě schopný dalšího použití. KLEENOIL TriboCheck je ideální pro rychlé zjištění, zda aktuálně používaný olej je ještě dále schopný užití, nebo zda má být vyměněn a nebo odeslán k analýze do laboratoře. 

   

 

 KLEENOIL OTK – Oil Test Kit                                                                                                            

KLEENOIL OTK (Oil Test Kit) je kompletní souprava pro odběr vzorků oleje a pro různé kroky při analýze oleje, které je možné provádět přímo na místě u stroje. Zkoušky tohoto druhu je jinak možné provádět pouze v laboratoři.

KLEENOIL OTK se skládá z následujících částí:

  •          souprava pro odběr vzorků
  •          ruční mikroskop s osvětlením
  •          optický přístroj pro analýzu znečištění pevnými látkami
  •          souprava pro analýzu množství vody
  •          senzor teploty oleje
  •          KLEENOIL TriboChek
  •          viskozimetr pro stanovení resp. porovnání viskozity
  •          lahvička pro odběr vzorku k provedení kompletní analýzy v laboratoři
  •          dokumentace pro používání a vyhodnocení
  •          kufřík pro umístění celého vybavení

Pro práci s KLEENOIL OTK není kromě jednoduchého technického pochopení vlastností olejů potřebná žádná další kvalifikace. Pro činnost není potřeba ani elektrická přípojka ani jiné pomůcky, než ty, které se nacházejí v Oil Test Kit. Manipulace a provádění jednotlivých kroků jsou pro uživatele názorně popsány v přiloženém návodu. Tento KLEENOIL Oil Test Kit je vlastně mobilní minilaboratoř. V případě potřeby je možné nechat provést přesahující kompletní analýzu oleje tím, že se odebere vzorek oleje do lahvičky, která je součástí sestavy, a odešle se k vyhodnocení do laboratoře. 

   

 

KLEENCHECK                                                                                                                                    

KleenCheck je malý a lehký přístroj, který může být jednoduše připojen na jakýkoliv systém, který má příslušné připojení Minimess. Je to mechanický přístroj, který nepotřebuje elektrický proud, a tudíž ho lze využívat v jakýchkoliv podmínkách, kde podá bezprostřední informace o míře znečištění. Zobrazuje třídy čistoty podle ISO a NAS. Test trvá jen několik málo minut.

Tento přenosný indikátor třídy čistoty lze dodat v nízkotlaké variantě KleenCheck 4 a ve vysokotlaké variantě KleenCheck 240. Pomocí přídavného vybavení KleenCheck AirChamber je možné provádět kontrolu třídy čistoty dokonce externě, to znamená z lahvičky se vzorkem. 

   

 

KLEENOIL počítač částic                                                                                                                 

Přístroj IOS iCount Oil Sampler je přístroj pro analýzu oleje, umístěný ve zvlášť odolném obalu. Je ideální pro mobilní použití. Tento počítač částic byl vyvinutý k tomu, aby rychle a přesně zjistil stupeň znečištění provozní kapaliny, přitom pracuje s vysoce moderní laserovou technologií. Pomocí vestavěného akumulátoru (lze znovu kdykoliv dobít, nabíjecí přístroj je rovněž v sestavě) a čerpadlu mohou být měření prováděna zcela bez závislosti na kontrolovaném systému. Údaje jsou ihned zobrazovány na rovněž nainstalovaném displeji LED. Díky instalovanému softwaru přístroje s využitím rovněž dodávaného počítačového software a instalované paměti můžete také kdykoliv přímo na místě naměřené údaje zpracovat. Pomocí redukčního ventilu je možné měření provádět přímo v tlakovém vedení. 

   

 

LABORATOŘ                                                                                                                                       

Pro kompletní a plnou analýzu vašeho maziva, Vám rádi provedeme podrobný test ve vlastní nebo nezávislé laboratoři. Tímto způsobem je možné určit velmi přesně, v jakém stavu je testované mazivo a doporučíme další opatření. S daty pro analýzu oleje zajišťujeme srozumitelné shrnutí v komentáři a doporučení. Kromě toho, dodáme vysvětlení jednotlivých hodnot, jakož i závislosti a interference navzájem a zajistíme naší technickou podporu. Těšíme se na Vaši poptávku.