Cíl: Žádná výměna mazacího oleje.

 

Cesta: Integrovaný systém filtrace a kontroly kapalin - ,, Fluidkonzept ,,

 

Vyvinutý KLEENOIL PANOLIN AG integrovaný ,, Fluidkonzept ,, se uplatňuje hlavně u aplikací  hydraulických, motorových a převodových olejů, s cílem snížit požadavky na náklady a energii a dosáhnout v ideálním případě celoživotní olejovou náplň. Koncept je postaven ve třech krocích:

 

 

1. Oleje s dlouhou životností

Samozřejmě, že cíle dlouhodobé výměny oleje ve stroji mohou být sledovány pouze s oleji výkonnými a  s dlouhou životností ,, Long Life oils ,, .  Nejlepší zkušenosti máme s oleji  plně syntetickými a rychle biologicky odbouratelnými od výrobce PANOLIN AG .  Po více než 30 leté zkušenosti s těmito výrobky použitelnými více jak 20 000 hodin v provozu pro mobilní použití, nebo přibližně 100 000 hodin v provozu v průmyslovém použití. To, co máme na mysli je hydraulický olej PANOLIN HLP SYNTH . ,, Fluidkonzept ,, však spoléhá na mnoho dalších vysoce výkonných hydraulických, motorových a převodových olejů.

2. KLEENOIL Mikrofiltrace

Obecné uplatňování výhod KLEENOIL mikrofiltrace je složité. Olej a údržba agregátů s KLEENOIL mikrofiltrací přispívá ke snížení selhávání systému, opotřebení a poruchám. Zpomaluje proces stárnutí kapaliny, protože s KLEENOIL filtračními prvky jsou z oleje odstraňovány pevné nečistoty a voda. Tímto způsobem mohou být intervaly výměn oleje prodlouženy.

3. KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC je speciálně navržen tak, že senzor analýzy oleje je určený výhradně pro online analýzu oleje během provozu stroje. Analýza dat se provádí přímo v řídicí jednotce, kde také s 3 LED světly (červená, žlutá, zelená) zobrazuje stav analyzovaného oleje. Systém je k dispozici s digitálním výstupem, takže zpracování digitálních dat a nebo dálkové monitorování je také možné.

Přednostně budou ICC KLEENOIL integrovány do KLEENOUL SDU off-line filtrační jednotky. Tato jednotka vytváří čistící a monitorovací centrum pro používané oleje.

 

Integrovaný ,, Fluidkonzept ,,

Integrovaný systém filtrace a kontroly kapalin KLEENOIL PANOLIN AG je založen na nejmodernější technologii s dlouhodobě osvědčenými produkty, které se mohou instalovat jak do nových strojů, stejně tak i dodatečně do strojů, které jsou již v provozu.