Blazek-oil.cz

Panolin

Skupina PANOLIN  vznikla z PANOLIN AG, která byla založena v roce 1949. PANOLIN je zcela nezávislý švýcarský výrobce maziv. Vývoj, výroba a prodej PANOLIN maziv jsou certifikovány dle ISO 9001 a ISO 14001, stejně jako podle ABS (American Bureau of Shipping). PANOLIN nabízí high-tech maziva technologie ku prospěchu svých zákazníků.

  

  

             

  

  

PŘECHODY NA BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ OLEJE

Výměny olejů.

V řadě aplikací je "jednoduchá výměna oleje" nedostatečná. To platí zejména v případě, kdy stroje a systémy přechází od konvenčních maziv na rychle biologicky rozložitelné nebo potravinářské oleje. Pak předepsané normy a standardizace technických požadavků určují, že je obsah cizího oleje nutné snížit na předepsané minimum nebo dokonce ho vyloučit. Ale v případě "kompletní výměny oleje" je potřeba dodržet postupy pro "změnu maziva". Ve spolupráci s KLEENOIL PANOLIN nabízíme komplexníí služby.

  

  

Naše nabídka služeb může být přesně orientovaná, ale jen v případě, že:

 

 • dodáme nový olej
 • použijeme proplachovací olej
 • vyprázdníme a propláchneme celý systém
 • naplníme předepsaným / požadovaným olejem

  

Naše nabídka služeb také zahrnuje:

 • zkušební provoz
 • odběr vzorků a analýzu oleje
 • vystavení biocertifikátu
 • označení stroje
 • odvoz a likvidaci použitého oleje

  

  

EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ STROJ

 

  

Cílem pro řadu produktů GrenMachine je, aby stroje byly  šetrné k životnímu prostředí, jak je to jen možné  a to na nejvyšší technické bezpečnosti a s nejlepší účinností. Rychlá biologická rozložitelnost, snížení emisí CO2, jakož i zachování zdrojů díky dlouhodobému použití, jsou důležitými prvky našeho trvale udržitelného konceptu.

GreenMachine značka zahrnuje použití nejméně dvou maziv šetrných k životnímu prostředí a přinese současně celkové snížení emisí CO2 .Uhlíková stopa (CO2 stopa) ukazuje potenciál ke snížení globálního oteplování použitím výrobku, který to umožňuje. "Uhlíková stopa" je výhradním měřítkem celkového množství emisí oxidu uličitého přímo a nepřímo způsobené činnosti nebo akumulované v průběhu celého života výrobku / stroje. 

  

  

 • nová maziva pro lodě a plavidla
 • loď / plavidlo, které šetří životní prostředí
 • GREENMARINE se skládá z Panolin ECLS
 • syntetická maziva s delší životností / prodloužené servisní intervaly výměny oleje
 • bezpečné mazání i při velmi vysokém zatížení
 • rychle biologicky odbouratelné - nízká toxicita - žádná bioakumulace
 • NOVINKA: snižuje emise CO2 díky dlouhé životnosti (v porovnání s minerálními oleji)