Intervaly výměny oleje jsou stále určeny empiricky a výměna oleje se uskutečňuje bez ohledu na skutečnou kvalitu maziva. To způsobuje zbytečné náklady. Pokud je výměna oleje příliš brzy, je vyřazeno kvalitní mazivo. Pokud se provede výměna oleje příliš pozdě, může dojít k poškození stroje.

Je ideální, aby se výměna oleje stala závislá na jeho stavu. Nejlepší je laboratorní analýza správně extrahovaného vzorku oleje. Před a během provozu lze lokálně najít na stroji analyzátory kontaminace. Analýza je nabízena pro různá zařízení a senzory oleje.