24/12 Volt

24 Volt systémy bypass filtru jsou používány pro čištění oleje nových strojů a pravidelné údržby oleje v použitých strojích. Konstrukce je kompaktní a robustní. Tím je minimalizováno riziko poruch ze znečištění. 

Doba trvání a četnost filtrace jsou spojené se znečištěním použitého stroje. Je důležité poznamenat, že všechny systémové funkce jsou prováděny intenzivně a dostatečně často během doby filtrace. Pouze tehdy, když kompletní a vícenásobná výměna oleje probíhá v celém systému během filtrace, je zajištěno, že se nečistoty obsažené v oleji odstraní.

Všechny 24 volt filtrační systémy jsou vybaveny 8 metrů dlouhou sací a zpětnou hadicí s rychlospojkami a mají přetlakový ventil a tlakoměr.